Contacte

Dades de
l´entitat

Nom: Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi.
Adreça: Carrer Muralla de Sant Jordi, 35- 43400 Montblanc.
Telèfon oficina: 977 86 29 56
eMail: info@setmanamedieval.cat

Formulari de contacte

Email(Obligatori)

El nostre organigrama es divideix en diverses àrees. Aquestes àrees i les seves funcions són les que us detallem tot seguit. També hi podeu trobar l’adreça de correu electrònic on us podeu dirigir:

Àrea d’actes

Organitzar i coordinar els diferents actes de la festa. Impulsar i coordinar el programa d’actes, aprovat per junta a proposta d’aquesta àrea i execució d’aquest. Coordinar les diferents comissions.

Àrea d’infraestructures, muntatge i material

Dotar dels equipaments necessaris de cadascun dels actes, així com de la coordinació d’aquests amb l’Ajuntament. Coordinació de la festa amb la Policia local, Brigada i Protecció civil. Dotar del material del magatzem i de vestuari necessari de cadascun dels actes i gestionar el seu muntatge. Control dels magatzems i del material. Inventaris.

Àrea d’economia

Control del pressupost i execució d’aquest per la festa. Controlar i gestionar les diferents línies d’ajut. Valorar la viabilitat econòmica dels diferents actes i despeses de l’Entitat. Gestió de les quotes.

Àrea de comunicació

Contacte i publicitat amb el mitjans de comunicació. Gestió de la web.

Àrea de mercat i tavernes

Coordinació i execució del mercat i les tavernes.

Àrea de participació

Coordinar la participació necessària per a cadascun dels actes. Coordinar la participació d’entitats. Comunicació amb els socis.

Àrea de protocol

Coordinar protocol·làriament cadascun dels actes i esdeveniments de l’Associació.

Secretaria

Gestionar les actes de les reunions de junta, actes i comissions. Gestionar la correspondència. Gestionar l’oficina. Gestionar i dissenyar la base de dades dels socis.

Àrea de vestuari

Coordinació i gestió del vestuari de l’entitat, Inventari del material de vestuari. Coordinació del vestuari necessari pel muntatge dels diferents actes.

Àrea de xarxes socials

Promoció de l’associació i la festa en les diferents xarxes socials.

Àrea de publicitat

Recerca de patrocinadors i col·laboradors privats de l’associació.

Ask for information

Contact our team of professionals for more information, we are happy to assist you.


Pas 1 de 3 - Identificació

Introdueix el teu DNI per tal de confirmar que siguis soci i sòcia de l’Associació Medieval i puguis exercir el teu dret a vot.
* Només es permetrà un vot per persona i DNI.